دسترسی آزاد به آرشیو نشریات قدیمی ایرانی کتاب‌خانه دانشگاه منچستر
عکسخانه انتشار نشریه ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

دسترسی آزاد به آرشیو نشریات قدیمی ایرانی کتاب‌خانه دانشگاه منچستر

دانشگاه منچستر دسترسی آزاد و رایگان به آرشیو برخی از روزنامه‌ها و نشریات قدیمی ایرانی را از طریق وب‌سایت کتاب‌خانه این دانشگاه امکان‌پذیر کرده است.