فراخوان اولین نمایشگاه « خانه فرهنگ گیلان»
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۰۸/۰۵

فراخوان اولین نمایشگاه « خانه فرهنگ گیلان»

هدف از برگزاری اين نمايشگاه، پويایی جريان عکاسي استان، ارتقاء دانش بصری، گردآوری آثار ارزشمند عکاسی، حضور عکاسان جوان در کنار پيشکسوتان و ترويج فروش آثار عکاسی است.