به‌روزرسانی فرمت جِی‌پگ و پشتیبانی از عمق رنگ ۱۲ بیتی
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

به‌روزرسانی فرمت جِی‌پگ و پشتیبانی از عمق رنگ ۱۲ بیتی

گروه مستقل JPEG دربخش اطلاعات کاربردی موسسه لایپزیگ که مسئولیت تعیین استاندارد جی‌پک را برعهده دارد، به تازگی نسخه ۹/۱ libjpeg را معرفی کرده است. این به‌روزرسانی عمق رنگی تا ۱۲ بیت را برای تصاویر جی‌پگ ممکن می‌سازد.