نمایشگاه گروهی عکس با عنوان خوابگردی
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۱۰/۲۵

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان خوابگردی

روز جمعه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲ نمایشگاه گروهی عکس با عنوان خوابگردی در نگارخانه فردوسی مشهد گشایش می‌یابد.