نمایشگاه مرضیه رشیدی با عنوان «کنار»
عکسخانه خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

نمایشگاه مرضیه رشیدی با عنوان «کنار»

جمعه ٢٩ دى ماه دومين نمايشگاه انفرادى مرضيه رشيدى با عنوان «كنار» در گالرى امكان افتتاح خواهد شد.