فراخوان مسابقه جهانی عکاسی سونی ۲۰۱۴
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۳

فراخوان مسابقه جهانی عکاسی سونی ۲۰۱۴

فراخوان مسابقه جهانی عکاسی ۲۰۱۴ سونی در ۳ بخش آزاد، جوانان و حرفه‌ای منتشر شده که جزئیات آن به شرح زیر است: