نمایشگاه «طبع و فروش در ایران ممنوع است»
عکسخانه خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

نمایشگاه «طبع و فروش در ایران ممنوع است»

جمعه بیست و چهارم آذر نمایشگاه عکس‌های برومبرگ و شانارین با عنوان «طبع و فروش در ایران ممنوع است» در گالری Ag گشایش می‌یابد.