انتشار کتاب «عکسی مقدماتی»
عکسخانه خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۵

انتشار کتاب «عکسی مقدماتی»

کتاب «عکاسی مقدماتی» جلدنوشته‌ی اسماعیل عباسی توسط نشر «کتاب پرگار» منتشر شد.