انتشار کتاب «نمادها و نشانه‌ها»
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

انتشار کتاب «نمادها و نشانه‌ها»

کتاب «نمادها و نشانه‌ها» با تالیف ت.ا.کنر و ترجمه‌ی کیارنگ علایی توسط نشر زبان تصویر (کتاب پرگار) منتشر شد.