نمایشگاه مهرداد افسری در گالری محسن
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۸

نمایشگاه مهرداد افسری در گالری محسن

جمعه هشتم بهمن، دو مجموعه از مهرداد افسری در گالری محسن نمایش داده خواهد شد.