کارگاه کیارنگ علایی در شهرکرد
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

کارگاه کیارنگ علایی در شهرکرد

کارگاه نظری عکاسی کیارنگ علایی در روز پنج شنبه 13 اسفند 1394 در شهرکرد برگزار خواهد شد.