محکومیت کیوان کریمی به ۲۲۳ ضربه شلاق، یک سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

محکومیت کیوان کریمی به ۲۲۳ ضربه شلاق، یک سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی

شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران، با نقض محکومیت دادگاه بدوی، حکم این فلمساز را به 223 ضربه شلاق، یک سال تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی تغییر داد.