اولین فستیوال بین المللی عکس آژانس عکس متروگرافی عراق
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

اولین فستیوال بین المللی عکس آژانس عکس متروگرافی عراق

این فستیوال به گفته‌ی برگزارکنندگان آن از امسال به شکل سالانه در سالروز اسارت کامران نجم موسس و مدیر اژانس عکس مترو گرافی که 2 سال پیش در عکاسی از مناطق جنگی کرکوک زخمی و اسارت حکومت اسلامی(داعش) درامد، برگزار می‌شود.