نمایشگاه حسین پیغامی در خانه هنرمندان
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

نمایشگاه حسین پیغامی در خانه هنرمندان

نمایشگاه انفرادی عکس‌های حسین پیغامی قراملکی با عنوان «کارگزاری» از 27 خردادماه در گالری خانه هنرمندان اصفهان برگزار می‌شود.