​کارگاه آشنایی با هنر معاصر
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۳/۰۲

​کارگاه آشنایی با هنر معاصر

کارگاه آشنایی با هنر معاصر با هدف آشنایی دانشجویان با هنر معاصر و مدیاهای جدید مانند ویدئو آرت، پرفرمنس، دیجیتال آرت و اینستالیشن توسط ستاره مجتهد سلیمانی برگزار می‌گردد.