نمایشگاه عباس کوثری با عنوان «قرمزها و سبزها» در گالری Ag
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

نمایشگاه عباس کوثری با عنوان «قرمزها و سبزها» در گالری Ag

شنبه نهم آبان نمایشگاهی از عکس‌های عباس کوثری با عنوان «قرمزها و سبزها» در گالری Ag گشایش می‌یابد.