پادكست دومين نشست گروه دانشگاهی «ديگر»؛ پرسش درباره مهاجر
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۳/۱۳

پادكست دومين نشست گروه دانشگاهی «ديگر»؛ پرسش درباره مهاجر

پادكست دومين نشست گروه دانشگاهی «ديگر»؛ پرسش درباره مهاجر، گفتگويي دانشگاهی درباره بدنه آثار هنری مهران مهاجر منتشر شد.