برگزاری سمینار «بخوانید عکاسی، بنویسید بارت»
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

برگزاری سمینار «بخوانید عکاسی، بنویسید بارت»

صبح یک‌شنبه بیست و هفتم دی‌، سمینار تخصصی نقد عکس دانشجویی با عنوان «بخوانید عکاسی بنویسید بارت» در دانشگاه هنر اصفهان برگزار می‌شود.