اعلام برگزیدگان بخش عکاسی پولیتزر ۲۰۱۵
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

اعلام برگزیدگان بخش عکاسی پولیتزر ۲۰۱۵

دنیل برهولک (Daniel Berehulak) با پوشش تصویری بیماری ابولا در غرب آفریقا در بخش Feature Photography و نشریه «St. Louis Post-Dispatch» با عکس‌هایی از درگیری‌های فرگوسن در بخش عکاسی از اخبار ناگهانی به عنوان برگزیدگان بخش عکاسی پولیتزر ۲۰۱۵ شناخته شدند.