برگزاری مراسم یادبود علی هویسی، عکاس خبری
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

برگزاری مراسم یادبود علی هویسی، عکاس خبری

مراسم یادبود علی هویسی، عکاس خبری که در روز شنبه، سوم مرداد بر اثر سانحه رانندگی درگذشت برگزار می‌شود.