نشست بررسی کتاب «کوسه‌ی شکم‌پر؛ ناقابل ۱۲ میلیون دلار» در موسسه چارسو
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

نشست بررسی کتاب «کوسه‌ی شکم‌پر؛ ناقابل ۱۲ میلیون دلار» در موسسه چارسو

روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ساعت شش، کتاب «کوسه‌ی شکم‌پر؛ ناقابل ۱۲ میلیون دلار» نوشته‌ی «دان ثامپسن» در قالب نشستی از مجموعه گفتارهای عصرهنر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.