نمایشگاه گروهی «سبز خاکستری» در نگارخانه هنرمند
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۵/۲۳

نمایشگاه گروهی «سبز خاکستری» در نگارخانه هنرمند

نمایشگاه گروهی با عنوان «سبز خاکستری» در «نگارخانه هنرمند» تبریز گشایش می‌یابد.