برگزاری نشست «زندگی روزمره و عکس» در خانه‌ی هنرمندان
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

برگزاری نشست «زندگی روزمره و عکس» در خانه‌ی هنرمندان

معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران، سلسله نشست‌های «هنر و زندگی روزمره شهری» را برگزار می‌کند.