راه‌اندازی صفحه‌ی ویژه مطالب صنفی در عکسخانه
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۶/۲۰

راه‌اندازی صفحه‌ی ویژه مطالب صنفی در عکسخانه

در این صفحه اخبار، گزارش، مقالات و گفتگوهایی که در خصوص مسائل پیش آمده پیرامون مسائل صنفی عکاسی به آنها پرداخته شده در دسترس است.