کارگاه «از اکسپوز تا ارائه عکس» در ساری
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۶

کارگاه «از اکسپوز تا ارائه عکس» در ساری

در ادامه برنامه‌های نمایشگاه گروهی «زندگی در پیش رو» در ساری، مهرداد رباط جزی، کارگاهی را با عنوان «از اکسپوز تا ارائه عکس» در مورد ادیت و آماده سازی عکس ها برگزار خواهد کرد.