نمایشگاه گروهی «خاطر که حزین باشد» در نگارستان شاهد
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۴

نمایشگاه گروهی «خاطر که حزین باشد» در نگارستان شاهد

هجدهم آذرماه در نگارستان شاهد نمایشگاه گروهی «خاطر که حزین باشد» گشایش می‌یابد.