۲ فراخوان برای فتوژورنالیست‌ها
پی‌دی‌ان پالس خبر ۱۳۹۳/۰۷/۲۴

۲ فراخوان برای فتوژورنالیست‌ها

اگر به دنبال جلب حمایت برای پروژه‌های فتوژورنالیستی خود هستید، ۲ بنیاد معتبر فراخوان‌های خود را اعلام کرده‌اند.