برگزاری نشست «ورود عکاسی در عصر قاجار»
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

برگزاری نشست «ورود عکاسی در عصر قاجار»

معاونت پژوهشی خانه هنرمندان، چهارشنبه ۳۰ بهمن‌ ساعت ۱۸، نشستی را با عنوان «ورود عکاسی در عصر قاجار» برگزار می‌کند.