عکسی که گمان می‌رود اولین سلفی گروهی تاریخ باشد
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۳

عکسی که گمان می‌رود اولین سلفی گروهی تاریخ باشد

چندی پیش عکسی منتشر شد که تعدادی مرد را در حالی‌که به نظر می‌رسید اولین سلفی تاریخ را ثبت می‌کنند نشان می‌داد، حال عکس حاصل از دورهمی روی پشت‌بام آنها پیدا شده است.