فراخوان اولین جشنواره منطقه ای عکس کِرَسم اوز
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

فراخوان اولین جشنواره منطقه ای عکس کِرَسم اوز

کِرَسم در زبان اوزی به معنی شبنم یخ زده در ابتدای صبح زمستان است.