عکس‌های دهه ۲۰ تا ۵۰ عکاسخانه زیبا؛ اصفهان در عکسخانه شهر تهران
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۳/۱۵

عکس‌های دهه ۲۰ تا ۵۰ عکاسخانه زیبا؛ اصفهان در عکسخانه شهر تهران

عکاسخانه زیبا در سال ۱۳۲۰ توسط رضا فرزان و با اعلام رسمیِ "عکاسی بانوان توسط بانو برای اولین بار در اصفهان" در خیابان شاه در اصفهان افتتاح شد.