نن گلدین: اگر بخواهم عکسی بگیرم، بدون توجه به چیزی می‌گیرم
آدام ماروز . پاولین راژوسکی ۱۳۹۳/۰۲/۲۲

نن گلدین: اگر بخواهم عکسی بگیرم، بدون توجه به چیزی می‌گیرم

عکس‌هایم تار هستند زیرا بدون توجه به نور عکس می‌گرفتم. اگر بخواهم عکسی بگیرم اهمیتی نمی‌دهم که نور هست یا نه.