‌ایمان محمد، تنها فتوژورنالیست زن غزه، ویرانی‌های جنگ در زندگی خصوصی را نشان می‌دهد
کارن انگ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

‌ایمان محمد، تنها فتوژورنالیست زن غزه، ویرانی‌های جنگ در زندگی خصوصی را نشان می‌دهد

ایمان محمد(Eman Mohammed)، در سن نوزده سالگی، با شکستن تابوهای قدیمی فرهگی در مورد نقش زن در جامعه، به عنوان تنها عکاس خبری مستقر در غزه شناخته می‌شود. او برای ما داستان فوق‌العاده‌اش از مبارزه با تعصبات حرفه‌ای و آزار جنسی از سوی همکاران مرد می‌گوید- در حالی که هم‌زمان نبرد شدید دور او را فرا گرفته بود.