استمرار عکاسانه؛ نقدی بر پروژه‌ی واقع‌نمایی‌های مهدی مقیم‌نژاد
رضا نیازی ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

استمرار عکاسانه؛ نقدی بر پروژه‌ی واقع‌نمایی‌های مهدی مقیم‌نژاد

پروژه‌ی «واقع‌نمایی‌ها»ی مهدی مقیم‌نژاد در مدت شکل‌گیری و حضوری نزدیک به یک دهه، عکاسی ایران را با تجربه‌‌ای جدید و ویژه مواجه ساخته است.