«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ اِد وان‌ دِر اِلسکِن: کوبا
ماری پنزر ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ اِد وان‌ دِر اِلسکِن: کوبا

داستان السکن از کوبا که یکی از گزارش‌های اولیه او برای اونیو است، نشان‌دهنده رویکرد او نسبت به چیزی است که شناخته می‌شود: نمایش سبک خیابان.