اطلاعات تکمیلی درباره گفتگوی آنلاین ساناز مزینانی و محمدرضا میرزایی
عکسخانه ۱۳۹۲/۱۰/۲۳

اطلاعات تکمیلی درباره گفتگوی آنلاین ساناز مزینانی و محمدرضا میرزایی

طبق اعلام قبلی، سایت عکسخانه گفتگویی آنلاین با حضور ساناز مزینانی و محمدرضا میرزایی و با همراهی سیامک حاجی‌محمد برگزار خواهد کرد. در ادامه اطلاعات تکمیلی این نشست که شرکت در آن برای تمامی علاقه‌مندان آزاد است، آورده شده است.