نمایشگاه گروهی «کمان»
عکسخانه ۱۳۹۶/۰۲/۲۲

نمایشگاه گروهی «کمان»

نمايشگاه گروهى عكس هنرمندان جوان «كانون گسترش عكاسى خراسان» عصر روز پنجشنبه ٢١ ارديبهشت ٩٦ در گالرى سروش افتتاح مى گردد.