نیکون به دنبال تغییر مفهوم دوربین‌ها
عکسخانه ۱۳۹۲/۰۴/۱۹

نیکون به دنبال تغییر مفهوم دوربین‌ها

دوربین نیکون کولپیکس اس-۸۰۰ سی اولین دوربین اندرویدی این شرکت است. آیا دوربین دیگری در راه است؟

 • فراخوان پنجمین «جشنواره عکس زمان»
  عکسخانه ۱۳۹۲/۰۴/۱۹

  فراخوان پنجمین «جشنواره عکس زمان»

  حوزه‌ی هنری استان مرکزی پنجمین جشنواره ملی عکس زمان را برگزار می‌کند.

 • اصفهان، میزبان نمایشگاه و کارگاه آموزشی انجمن عکاسان
  عکسخانه ۱۳۹۲/۰۴/۱۸

  اصفهان، میزبان نمایشگاه و کارگاه آموزشی انجمن عکاسان

  انجمن عکاسان ایران در راستای برنامه ۱۰ روز با عکاسان ایران، در نخستین برنامه خود با عنوان «همراه با عکاسان ایران»، مهمان اصفهان شد.

 • عکاسی شهری
  تهمینه منزوی ۱۳۹۲/۰۴/۱۸

  عکاسی شهری

  ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮي را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد. از ﻳﻚ ﻃﺮف، ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب روﻳﻜﺮدي ﻣﻜﺎنﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه‌اﻧﺪ، روﻳﻜﺮدي ﻛﻪ درآن ﻧﮕﺎه از دور و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎز در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 • عکس‌های هرناندِز از دریچه‌ی عینک گوگل
  عکسخانه ۱۳۹۲/۰۴/۱۸

  عکس‌های هرناندِز از دریچه‌ی عینک گوگل

  اگر یک عکاس حرفه‌ای برای عکس‌های خیابانی خود از عینک گوگل استفاده کند، نتیجه چه خواهد شد؟

 • امکان به اشتراک‌گذاری چندین عکس با اپلیکیشن به‌ روزشده‌ «دراپ‌باکس»
  عکسخانه ۱۳۹۲/۰۴/۱۸

  امکان به اشتراک‌گذاری چندین عکس با اپلیکیشن به‌ روزشده‌ «دراپ‌باکس»

  سرویس میزبانی و به اشتراک‌گذاری فایل «دراپ‌باکس»، رفته‌رفته در حال بهبود گزینه‌های اشتراک و مرور عکس‌های قرار گرفته بر روی این سرویس است. دراپ‌باکس به جهت پلتفورم میزبانی وب و اپلیکیشن موبایلی که دارد، توانسته به گزینه‌ی محبوب عکاسان تبدیل شود.

 • فراخوان جشنواره هنرهای جدید ایران
  عکسخانه ۱۳۹۲/۰۴/۱۸

  فراخوان جشنواره هنرهای جدید ایران

  به منظور ارتقای سطح هنری و فرهنگی شهرها و روستاهای دورافتاده ایران و تعامل میان هنرمند و جامعه، اولین ورک‌شاپ دوروزه در شهر «فراهان» با رویکرد موضوع آزاد برگزار می‌گردد.

 • آغاز به کار عکسخانه، در سالروز تولد کاوه‌ گلستان
  مهران افشارنادری ۱۳۹۲/۰۴/۱۷

  آغاز به کار عکسخانه، در سالروز تولد کاوه‌ گلستان

  امروز هفدهم تیرماه، سالروز تولد کاوه گلستان است. عکسخانه با نام این شخصیت برجسته و گرامی‌داشت این روز، فعالیت خود را آغاز می‌کند.

 • بیان داستان در یک عکس تکی
  تهمینه منزوی ۱۳۹۲/۰۴/۱۷

  بیان داستان در یک عکس تکی

  «ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ از میلیون‌ها ﻛﺎرﻣﻨﺪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻛﺎر ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮﺷﺎن، ﻳﻚ ﻋﻜﺲ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﺪ، اﻳﻦ ﻋﻜﺲ اﮔﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻤﺘﺎز و ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ دارد؟ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰي در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ ﻋﻜﺎس ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻮري ﻫﻢ آﺷﻜﺎر و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ، ﺑﻴﺎن ﻳﻚ داﺳﺘﺎن در ﻳﻚ ﻋﻜﺲ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺛﺒﺖ ﺳﺎده ﭼﻴﺰي ﻛﻪ درزﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺨﺼﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ». -ﻣﺎﻳﻜﻞ رﻳﭽﻤﻦ

 • اعلام فراخوان پنجمين جشنواره عكس زنان و زندگي شهری
  عکسخانه ۱۳۹۲/۰۴/۱۵

  اعلام فراخوان پنجمين جشنواره عكس زنان و زندگي شهری

  اداره كل امور بانوان شهرداري تهران پنجمين دوره جشنواره "عكس زنان و زندگي شهري" را در راستای مجموعه جشنواره های تسنیم برگزار مي نمايد.