نمایشگاه فائزه بختیاری با عنوان «تا عمورا»
عکسخانه ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

نمایشگاه فائزه بختیاری با عنوان «تا عمورا»

اولین نمایشگاه عکس انفرادی فائزه بختیاری با عنوان «تا عمورا» در نگارخانه نگارخانه شهید آوینی برگزاری می‌شود.