اخلاق در عکاسی خیابانی
یورگ کولبرگ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

اخلاق در عکاسی خیابانی

فکر کنم غالب‌ترین پاسخ عکاسان این است که وقتی شما در یک فضای عمومی باشید می‌توانید هر عکسی که خواستید بگیرید. این استدلال صحیح است، دست کم از لحاظ قانونی و حقوقی صحیح است. اما در واقع این پاسخ نمی‌تواند پاسخگوی مشکل و مساله موجود باشد.