نمایشگاه گروهی «بیان فردیت ذهن» در گالری گرمساری
عکسخانه ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

نمایشگاه گروهی «بیان فردیت ذهن» در گالری گرمساری

نمایشگاه گروهی عکس «بیان فردیت ذهن» از 22 اسفندماه در گالری گرمساری بندرعباس گشایش می‌یابد.