آیا مدِ لباس، مدرن است؟
پائلو آنتونلی - میشل میلر فیشر ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

آیا مدِ لباس، مدرن است؟

موزه هنرهای مدرن نیویورک اولین نمایشگاه مد لباس خود را پس از ۷ دهه با تمرکز بر نمادها، افزونه‌های تزیینی (Accessories) و جذابیت‌های پنهان برگزار می‌کند.