عباس و انقلاب
عکسخانه ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

عباس و انقلاب

وب‌سایت «عباس و انقلاب»، روایت عکاس مگنوم عباس عطار از انقلاب ۵۷ راه‌اندازی شد.