نمایشگاه حسین شاه‌میری با عنوان «ابرهای شگفت‌انگیز» در نگارخانه ابوالفتوح
عکسخانه ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

نمایشگاه حسین شاه‌میری با عنوان «ابرهای شگفت‌انگیز» در نگارخانه ابوالفتوح

اول بهمن، نمایشگاه عکس‌های حسین شاه‌میری با عنوان «ابرهای شگفت‌انگیز» در نگارخانه ابوالفتوح مجتمع رازی(ری) گشایش می‌یابد.