نمایشگاه سروش کیایی با عنوان «معماری ایران ۸۳۰ نانومتر» در گالری آرته
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

نمایشگاه سروش کیایی با عنوان «معماری ایران ۸۳۰ نانومتر» در گالری آرته

هشتم آبان، نمایشگاه انفرادی سروش کیایی با عنوان «معماری ایران ۸۳۰ نانومتر» در گالری آرته گشایش می‌یابد.