همایش حقوق مالکیت هنری و ادبی
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

همایش حقوق مالکیت هنری و ادبی

یک‌شنبه هجدهم مرداد، معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران همایش حقوق مالکیت هنری و ادبی را در سالن استاد جلال شهناز برگزار می‌کند.