نمایشگاه طیبه رحمانی با عنوان «پرسه در شهر»  در نگارخانه سیمرغ
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

نمایشگاه طیبه رحمانی با عنوان «پرسه در شهر»  در نگارخانه سیمرغ

شنبه شانزدهم خرداد نمایشگاه عکس‌های طیبه رحمانی با عنوان «پرسه در شهر» در نگارخانه سیمرغ فرهنگسرای کومش سمنان گشایش می‌یابد.