رحمان مجرد برگزیده جایزه عکس اربعین
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۲/۱۶

رحمان مجرد برگزیده جایزه عکس اربعین

رحمان مجرد موفق به دریافت تندیس، لوح تقدیر نفر برتر و جایزه ویژه عکس اربعین شد.