نمایشگاه مهرداد نراقی با عنوان «شهر» در گالری اِی.جی.
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

نمایشگاه مهرداد نراقی با عنوان «شهر» در گالری اِی.جی.

شنبه بیست و ششم اردیبهشت نمایشگاه عکس‌های مهرداد نراقی با عنوان «شهر» در گالری ای.جی. گشایش می‌یابد.