[لغو] نشست گفتگو با محمد غزالی در مرکز هنرهای معاصر سازماناب
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

[لغو] نشست گفتگو با محمد غزالی در مرکز هنرهای معاصر سازماناب

اصلاحیه: نشستی که قرار بود محمد غزالی در آن به بررسی تعدادی از مجموعه‌عکس‌های شاخص خود بپردازد، لغو شد.