انتشار آن‌لاین کتاب «چشم‌اندازی دیگر» رضا دقتی
عکسخانه ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

انتشار آن‌لاین کتاب «چشم‌اندازی دیگر» رضا دقتی

«چشم اندازی دیگر» کتاب مصوری از رضا دقتی عکاس ایرانی-فرانسوی‌ست که با ابتکار و پشتیبانی رادیو زمانه از فرانسه به زبان فارسی برگردان شده است.