نمایشگاه «تغییر در شناخت» در گالری آرته
عکسخانه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

نمایشگاه «تغییر در شناخت» در گالری آرته

جمعه 17 شهریور نمایشگاه گروهی رسانه های مختلف با عنوان «تغییر در شناخت» به انتخاب حامد دهقان در گالری آرته گشایش می‌یابد.