برگزاری «عکس نشستِ دانشجویی» در ساختمان اسکو
عکسخانه ۱۳۹۳/۱۰/۰۳

برگزاری «عکس نشستِ دانشجویی» در ساختمان اسکو

جلسه مستقل عکس دانشجویان کارشناسی عکاسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی هر هفته یک‌شنبه‌ها ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰ با عنوان «عکس نشستِ دانشجویی» در ساختمان اسکو برگزار می‌شود.