نتایج دومين دوره انتخابات انجمن عكاسان هرمزگان
عکسخانه ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

نتایج دومين دوره انتخابات انجمن عكاسان هرمزگان

دومين دوره انتخابات هیات مدیره انجمن عكاسان هرمزگان روز دوشنبه ۲۴ آذرماه در فرهنگ‌سرای طوبی بندرعباس برگزار و اعضاي هيات مديره جديد معرفي شدند.