نمایشگاه «در ۱۱:۰۸ ۲۳ اسفند، ۱۳۸۴» رضا آرامش در گالری آب‌انبار
عکسخانه ۱۳۹۳/۱۰/۰۴

نمایشگاه «در ۱۱:۰۸ ۲۳ اسفند، ۱۳۸۴» رضا آرامش در گالری آب‌انبار

عنوان این نمایشگاه برگرفته از حادثه‌ای‌ست که در روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۴ اتفاق افتاد، هنگامی که نیروهای اسرائیلی به اردوگاهی در شهر «جریکو» واقع در فلسطین حمله کردند.